Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 26 października 2020 r.


Dziękujemy za wybór bycia częścią naszej społeczności w Stravopys ("Firma", "my", "nas", "nasz"). Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe i Twoje prawo do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o ochronie prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem info@stravopys.com.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com ("Stronie internetowej”), a bardziej ogólnie, korzystać z dowolnej z naszych usług („Usługi”, które obejmują Witrynę), doceniamy, że powierzasz nam swoje dane osobowe. Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. W niniejszej informacji o polityce prywatności staramy się wyjaśnić Ci w możliwie najjaśniejszy sposób, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób z niego korzystać i jakie masz w związku z nim prawa. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na jego uważne przeczytanie, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi nie zgadzasz się, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej Usługi natychmiast.

Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszą Witrynę internetową), a także wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń.


Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją o polityce prywatności, ponieważ pomoże ona zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.


1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?


W skrócie: Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania naszej Witryny


Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Witrynie. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszej Witryny oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszej Witryny oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele firm, również zbieramy informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Gromadzone przez nas informacje obejmują:

 • Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje dotyczące usług, diagnostyki, użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny lub korzystasz z niej, i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z nami, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o Twojej aktywności w Witrynie (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Twoim użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwań i innych podejmowanych działań, takich jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awarii”) i ustawienia sprzętu).
 • Dane lokalizacji. Zbieramy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwolenia nam na zbieranie tych informacji, odmawiając dostępu do tych informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?


W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, realizacji naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub Twojej zgodzie.


Dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszej Witryny wykorzystujemy do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i/lub w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych. Przy każdym z wymienionych poniżej celów wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.

Korzystamy z informacji, które zbieramy lub otrzymujemy:

 • Aby przesłać Ci informacje administracyjne. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci informacje o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacje o zmianach naszych warunków i zasad.
 • Aby chronić nasze Usługi. Możemy wykorzystywać Twoje dane w ramach naszych starań, aby nasza Witryna była bezpieczna (na przykład w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom).
 • W celu egzekwowania naszych warunków i zasad w celach biznesowych, w celu przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych lub w związku z naszą umową.
 • Aby odpowiadać na wnioski prawne i zapobiegać szkodom. Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inny wniosek prawny, być może będziemy musieli sprawdzić posiadane przez nas dane, aby ustalić, jak odpowiedzieć.
 • Realizuj i zarządzaj swoimi zamówieniami. Możemy wykorzystywać Twoje dane do realizacji i zarządzania Twoimi zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Witryny.
 • Zarządzaj losowaniami nagród i konkursami. Możemy wykorzystywać Twoje dane do administrowania losowaniami nagród i konkursami, gdy zdecydujesz się wziąć udział w naszych konkursach.
 • Dostarczanie i ułatwianie świadczenia usług użytkownikowi. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby zapewnić Ci żądaną usługę.
 • Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować wsparcie użytkownikom. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania i rozwiązać wszelkie potencjalne problemy, które możesz mieć podczas korzystania z naszych Usług.
 • Do innych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Witryny, produktów, marketingu i Twoich doświadczeń. Możemy wykorzystywać i przechowywać te informacje w formie zagregowanej i anonimowej, tak aby nie były one kojarzone z indywidualnymi użytkownikami końcowymi i nie zawierały danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać identyfikowalnych danych osobowych bez Twojej zgody.

3. CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIONE NIKOMU?


W skrócie: udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą, aby zachować zgodność z przepisami, świadczyć usługi, chronić Twoje prawa lub wypełniać zobowiązania biznesowe.


Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy, w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.
 • Uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to uzasadnione w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Wykonanie umowy: Jeżeli zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.
 • Obowiązki prawne: możemy ujawnić Twoje dane, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, nakazami rządowymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu ( w tym w odpowiedzi na władze publiczne w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa)
 • Istotne interesy: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnymi działaniami lub jako dowód w spory sądowe, w których jesteśmy zaangażowani.
 • Przelewy biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.

4. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH?


W skrócie:  Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania Twoich informacji.


Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać.


5. JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGINY SPOŁECZNOŚCIOWE?     


W skrócie: Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować się do naszych usług za pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do niektórych informacji o Tobie.


Nasza Witryna oferuje możliwość zarejestrowania się i zalogowania przy użyciu danych konta w mediach społecznościowych stron trzecich (takich jak loginy do Facebooka lub Google). Jeśli zdecydujesz się to zrobić, otrzymamy od Twojego dostawcy mediów społecznościowych określone informacje o Twoim profilu. Informacje profilowe, które otrzymujemy, mogą się różnić w zależności od danego dostawcy mediów społecznościowych, ale często zawierają Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, listę znajomych, zdjęcie profilowe, a także inne informacje, które zdecydujesz się upublicznić na takiej platformie mediów społecznościowych.

Informacje, które otrzymujemy, będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej informacji o polityce prywatności lub w inny sposób wyjaśnionych użytkownikowi w odpowiedniej Witrynie internetowej. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne wykorzystanie Twoich danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób zbierają, wykorzystują i udostępniają Twoje dane osobowe oraz jak możesz ustawić preferencje prywatności w ich witrynach i aplikacjach.


6. CZY TWOJE INFORMACJE PRZEKAZYWANE SĄ MIĘDZYNARODOWO?    

 

W skrócie: Możemy przenosić, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twój własny.


Nasze serwery znajdują się w. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Witryny z zewnątrz, pamiętaj, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez te strony trzecie, z którymi możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz „CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE KAŻDYM?” powyżej), na Ukrainie i w innych krajach.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tych krajach niekoniecznie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych lub inne podobne przepisy, które są tak kompleksowe, jak w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją o prywatności i obowiązującym prawem.


7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?


W skrócie:  Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.


Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności lub w umowie o ofercie publicznej, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne ).

Gdy nie mamy aktualnej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub anonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), wówczas w bezpieczny sposób przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe usunięcie.


8. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?


W skrócie:  Dążymy do ochrony Twoich danych osobowych za pomocą systemu organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.


Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana jako w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieautoryzowane strony trzecie nie będą w stanie pokonać nasze bezpieczeństwo i niewłaściwie zbierać, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować Twoje dane. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do iz naszej Witryny odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do Witryny wyłącznie w bezpiecznym środowisku.


9. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?


W skrócie: Nie gromadzimy świadomie danych od dzieci poniżej 18. roku życia ani nie sprzedajemy im danych.


Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich. Korzystając z Witryny, oświadczasz, że masz ukończone 18 lat lub jesteś rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Witryny przez taką nieletnią osobę na utrzymaniu. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy rozsądne środki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem info@stravopys.com.


10. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?


W skrócie: w dowolnym momencie możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto.


Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące Twoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas e-mail na adres info@stravopys.com.

Jeśli w dowolnym momencie zechcesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto, możesz:

 • Zaloguj się do ustawień swojego konta i zaktualizuj swoje konto użytkownika.
 • Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

Na Twoją prośbę o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto oraz informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować niektóre informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać we wszelkich dochodzeniach, egzekwować nasze Warunki korzystania i/lub przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszej Witryny.

Rezygnacja z marketingu e-mailowego: Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z naszej marketingowej listy e-mailowej, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej. Następnie zostaniesz usunięty z marketingowej listy e-mailowej — jednak nadal możemy komunikować się z Tobą, na przykład w celu wysyłania Ci wiadomości e-mail związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta, aby odpowiadać na zgłoszenia serwisowe lub w innych w celach niemarketingowych. Aby w inny sposób zrezygnować, możesz:

 • Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

11. ELEMENTY STEROWANIA FUNKCJĄ NIE ŚLEDZENIA


Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track („DNT”), które można aktywować, aby zasygnalizować preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych dotyczących działań związanych z przeglądaniem online. Na tym etapie nie został sfinalizowany jednolity standard technologiczny rozpoznawania i implementacji sygnałów DNT. W związku z tym nie odpowiadamy obecnie na sygnały przeglądarki DNT ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje użytkownika o tym, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.


12. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?


W skrócie:  Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do Twoich danych osobowych.


Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, znana również jako ustawa „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku i bezpłatnie informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją). ujawnione stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taką prośbę, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Serwisie, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w Serwisie. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Zadbamy o to, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Serwisie, ale pamiętaj, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).


13. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?     


W skrócie: Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.


Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o polityce prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawione”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności, możemy o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o polityce prywatności, aby być informowanym o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.


14. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?


Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz się z nami skontaktować.

Ukraina, Kijów, ul. Yevhena Konovaltsia, 34а, 02000

E-mail: info@stravopys.com


15. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE OD CIEBIE ZBIERANE?


Na podstawie obowiązującego prawa w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o przejrzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, wyślij prośbę pocztą elektroniczną. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 30 dni.