תנאי שימוש

עודכן לאחרונה 26 באוקטובר 2020


הסכמה לתנאים


תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב שנערך בינך, בין אם באופן אישי ובין אם מטעם ישות ("אתה") לבין Stravopys ("חֶברָה", “אָנוּ”, “לָנוּ", או "שֶׁלָנוּ"), לגבי הגישה והשימוש שלך ב-https://stravopys.com ו https://admin.stravopys.comאתר אינטרנט וכן כל טופס מדיה אחר, ערוץ מדיה, אתר סלולרי או אפליקציה לנייד הקשורים, מקושרים או קשורים אליהם בדרך אחרת (ביחד, ה"אֲתַר”). אתה מסכים שבכניסתך לאתר קראת, הבנת והסכמת להיות מחויב לכל תנאי השימוש הללו. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש הללו, נאסר עליך במפורש להשתמש באתר ועליך להפסיק את השימוש באופן מיידי.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לבצע שינויים או שינויים בתנאי שימוש אלה בכל עת ומכל סיבה. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי עדכון התאריך "העדכון האחרון" של תנאי שימוש אלה, ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה ספציפית על כל שינוי כזה. באחריותך לעיין מעת לעת בתנאי שימוש אלה כדי להישאר מעודכן לגבי עדכונים. אתה תהיה כפוף לשינויים בכל תנאי שימוש מתוקנים, ותיחשב כאילו נודע להם ושהסכמת להם, על ידי המשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך פרסום תנאי השימוש המתוקנים כאמור.

המידע המסופק באתר אינו מיועד להפצה או שימוש על ידי כל אדם או ישות בכל תחום שיפוט או מדינה שבה הפצה או שימוש כאמור יהיו מנוגדים לחוק או לרגולציה או שיכפיפו אותנו לדרישת רישום כלשהי בתוך תחום שיפוט או מדינה אלו. . בהתאם לכך, אותם אנשים שבוחרים לגשת לאתר ממקומות אחרים עושים זאת מיוזמתם והם האחראים הבלעדיים לעמידה בחוקים המקומיים, אם וככל שהחוקים המקומיים חלים.

האתר אינו מותאם לציית לתקנות הספציפיות לתעשייה (חוק ניידות ואחריות של ביטוח בריאות (HIPAA), חוק ניהול אבטחת מידע הפדרלי (FISMA) וכו'), כך שאם האינטראקציות שלך יהיו כפופות לחוקים כאלה, ייתכן שלא להשתמש באתר זה. אינך רשאי להשתמש באתר באופן שיפר את חוק Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

האתר מיועד למשתמשים בני 18 לפחות. אנשים מתחת לגיל 18 אינם מורשים להשתמש או להירשם לאתר.


זכויות קניין רוחני


אלא אם צוין אחרת, האתר הוא הקניין שלנו וכל קוד המקור, מסדי הנתונים, הפונקציונליות, התוכנה, עיצובי האתרים, האודיו, הווידאו, הטקסט, התמונות והגרפיקה באתר (יחד, "התוכן") והסימנים המסחריים, השירות סימנים וסמלי לוגו הכלולים בהם ("הסימנים") הם בבעלותנו או בשליטתנו או מורשים לנו, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימני מסחר וזכויות קניין רוחני שונות וחוקי תחרות בלתי הוגנים, חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים ואמנות בינלאומיות. התוכן והסימנים מסופקים באתר "כמות שהם" למידע ולשימושך האישי בלבד. למעט כפי שצוין במפורש בתנאי שימוש אלה, אין להעתיק, לשכפל, לצבור, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, להציג בפומבי, לקודד, לתרגם, לשדר, להפיץ, למכור, להעניק רישיון, לא להעתיק אף חלק מהאתר או תוכן או סימנים. מנוצל אחרת לכל מטרה מסחרית שהיא, ללא אישור מפורש מראש ובכתב שלנו.

בתנאי שאתה זכאי להשתמש באתר, ניתן לך רישיון מוגבל לגשת לאתר ולהשתמש בו ולהוריד או להדפיס עותק של כל חלק מהתוכן שאליו קיבלת גישה נאותה אך ורק למטרות האישיות והלא מסחריות שלך. להשתמש. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש באתר ובאתר, לתוכן ולסימנים.


נציגות משתמשים


על ידי שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) כל פרטי הרישום שתשלח יהיו נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים; (2) אתה תשמור על דיוק המידע הזה ותעדכן מיידית את פרטי הרישום לפי הצורך; (3) יש לך את הכשירות המשפטית ואתה מסכים לציית לתנאי שימוש אלה; (4) אינך קטין בשטח השיפוט שבו אתה מתגורר; (5) לא תיגש לאתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות בוט, סקריפט או אחר; (6) לא תשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או לא מורשית; וכן (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה החלים.

אם תספק מידע כלשהו שהוא לא נכון, לא מדויק, לא עדכני או לא שלם, יש לנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי באתר (או כל חלק ממנו).


רישום משתמש


ייתכן שתידרש להירשם לאתר. אתה מסכים לשמור על סודיות הסיסמה שלך ותהיה אחראי לכל שימוש בחשבון ובסיסמה שלך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר, לתבוע מחדש או לשנות שם משתמש שבחרת אם נקבע, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ששם משתמש כזה אינו הולם, מגונה או מעורר התנגדות בדרך אחרת.


עמלות ותשלום


אנו מקבלים את אמצעי התשלום הבאים:

- ויזה;

- Mastercard;

- Apple Pay;

- Google Pay.

ייתכן שתידרש לרכוש או לשלם עמלה כדי לגשת לחלק מהשירותים שלנו. אתה מסכים לספק מידע רכישה וחשבון עדכני, מלא ומדויק עבור כל הרכישות שבוצעו דרך האתר. בנוסף, אתה מסכים לעדכן מיידית את פרטי החשבון והתשלום, כולל כתובת דואר אלקטרוני, אמצעי תשלום ותאריך תפוגה של כרטיס תשלום, כדי שנוכל להשלים את העסקאות שלך וליצור איתך קשר לפי הצורך. אנו מחייבים אותך באמצעות חשבון חיוב מקוון עבור רכישות שבוצעו דרך האתר. מס מכירה יתווסף למחיר הרכישות כפי שייחשב כנדרש על ידינו. אנו עשויים לשנות מחירים בכל עת. כל התשלומים יהיו במטבע הלאומי של אוקראינה - UAH לפי שער החליפין הרשמי של ה-NBU שנקבע בתאריך החתימה על ההסכם. הזמנות בינלאומיות ניתן לשלם במטבעות אחרים, בהתאם למדינת הלקוח.

אתה מסכים לשלם את כל החיובים או העמלות במחירים שהיו אז בתוקף עבור הרכישות שלך, ואתה מאשר לנו לחייב את ספק התשלומים שבחרת עבור כל סכומים כאלה בעת ביצוע הרכישה. אם הרכישה שלך כפופה לחיובים חוזרים, אז אתה מסכים לחייב את אמצעי התשלום שלך על בסיס חוזר מבלי לדרוש אישור מראש שלך עבור כל חיוב חוזר, עד שתודיע לנו על הביטול.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה או טעויות בתמחור, גם אם כבר ביקשנו או קיבלנו תשלום. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתבוצע דרך האתר.


ביטול


כל הרכישות ניתנות להחזר עקב הסכם ההצעה הפומבית שלנו. אתה יכול לבטל את המנוי שלך בכל עת על ידי התחברות לחשבון שלך. הביטול שלך ייכנס לתוקף בתום התקופה הנוכחית בתשלום.

אם אינך מרוצה מהשירותים שלנו, אנא שלח לנו דוא"ל לכתובתinfo@stravopys.com 


פעילויות אסורות


אינך רשאי לגשת או להשתמש באתר לכל מטרה מלבד זו שלשמה אנו מעמידים את האתר לזמין. אין לעשות שימוש באתר בקשר למאמצים מסחריים כלשהם למעט אלה שאושרו או מאושרים על ידינו באופן ספציפי.

כמשתמש באתר, אתה מסכים לא:

1. בצע כל שימוש בלתי מורשה באתר, לרבות איסוף שמות משתמש ו/או כתובות דוא"ל של משתמשים באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל לא רצוי, או יצירת חשבונות משתמש באמצעים אוטומטיים או בתואנות שווא.

2. אחזר באופן שיטתי נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב, במישרין או בעקיפין, אוסף, הידור, מסד נתונים או ספרייה ללא אישור בכתב מאתנו.

3. השתמש בסוכן רכישה או בסוכן רכש כדי לבצע רכישות באתר.

4. השתמש באתר כדי לפרסם מוצרים ושירותים.

5. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר, לרבות תכונות המונעות או מגבילות את השימוש או ההעתקה של כל תוכן או אוכפות הגבלות על השימוש באתר ו/או בתוכן הכלול בו.

6. לעסוק במסגור לא מורשה של האתר או בקישור אליו.

7. להונות, להונות או להטעות אותנו ומשתמשים אחרים, במיוחד בכל ניסיון ללמוד מידע רגיש בחשבון כגון סיסמאות משתמש.

8. עשה שימוש לא נכון בשירותי התמיכה שלנו או שלח דיווחים כוזבים על התעללות או התנהגות בלתי הולמת.

9. לעסוק בכל שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכל כריית נתונים, רובוטים או כלים דומים לאיסוף וחילוץ נתונים.

10. להפריע, לשבש או ליצור עומס מופרז על האתר או הרשתות או השירותים המחוברים לאתר.

11. ניסיון להתחזות למשתמש אחר או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש של משתמש אחר.

12. מכור או העבר את הפרופיל שלך בדרך אחרת.

13. השתמש בכל מידע שהתקבל מהאתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר.

14. השתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות בנו או להשתמש בכל דרך אחרת באתר ו/או בתוכן עבור כל מאמץ או מפעל מסחרי שמניב הכנסות.

15. פענח, פירוק, פירוק או הנדסה לאחור של כל אחת מהתוכנות המרכיבות או מרכיבות בכל דרך שהיא חלק מהאתר.

16. ניסיון לעקוף כל אמצעי של האתר שנועד למנוע או להגביל את הגישה לאתר, או לכל חלק מהאתר.

17. להטריד, לעצבן, להפחיד או לאיים על כל אחד מהעובדים או הסוכנים שלנו העוסקים במתן כל חלק מהאתר לך.

18. מחק את הודעת זכויות היוצרים או זכויות קנייניות אחרות מכל תוכן.

19. העתק או התאם את תוכנת האתר, לרבות אך לא רק Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר.

20. העלה או שדר (או נסה להעלות או לשדר) וירוסים, סוסים טרויאניים או חומר אחר, לרבות שימוש מופרז באותיות גדולות וספאם (פרסום מתמשך של טקסט חוזר), המפריעים לשימוש וההנאה הבלתי פוסקת של כל צד מה- האתר או משנה, פוגע, משבש, משנה או מפריע לשימוש, תכונות, פונקציות, תפעול או תחזוקה של האתר.

21. העלה או שדר (או נסה להעלות או לשדר) כל חומר שפועל כמנגנון איסוף או שידור של מידע פסיבי או אקטיבי, כולל ללא הגבלה, פורמטים ברורים להחלפת גרפיקה ("גיפים"), 1×1 פיקסלים, באגי אינטרנט , עוגיות או מכשירים דומים אחרים (המכונה לפעמים "תוכנות ריגול" או "מנגנוני איסוף פסיביים" או "pcms").

22. למעט מה שעלול להיות תוצאה של שימוש רגיל במנוע חיפוש או בדפדפן אינטרנט, השתמש, הפעל, פיתוח או הפצה של כל מערכת אוטומטית, לרבות ללא הגבלה, כל עכביש, רובוט, כלי תרמית, מגרד או קורא לא מקוון שניגשים לאתר , או שימוש או הפעלה של כל סקריפט לא מורשה או תוכנה אחרת.

23. לזלזול, להכתים או לפגוע בכל דרך אחרת, לדעתנו, בנו ו/או באתר.

24. השתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם כל החוקים או התקנות החלים.


תרומות שנוצרו על ידי משתמשים


האתר עשוי להזמין אותך לשוחח, לתרום או להשתתף בבלוגים, לוחות הודעות, פורומים מקוונים ופונקציונליות אחרת, ועשוי לספק לך את ההזדמנות ליצור, לשלוח, לפרסם, להציג, לשדר, לבצע, לפרסם, להפיץ, או לשדר לנו או באתר תכנים וחומרים, לרבות אך לא רק טקסט, כתבים, וידאו, אודיו, צילומים, גרפיקה, הערות, הצעות או מידע אישי או חומר אחר (ביחד, "תרומות"). תרומות עשויות להיות ניתנות לצפייה על ידי משתמשים אחרים באתר ובאמצעות אתרי צד שלישי. ככזה, כל תרומה שתעביר עשויה להתייחס כלא סודית ולא קניינית. כאשר אתה יוצר או מעמיד תרומות כלשהן, אתה מצהיר ומתחייב בכך:

1. היצירה, ההפצה, השידור, ההצגה או הביצוע, והגישה, ההורדה או ההעתקה של התרומות שלך לא יפירו ולא יפרו את הזכויות הקנייניות, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים, הפטנט, הסימן המסחרי, הסוד המסחרי , או זכויות מוסריות של צד שלישי כלשהו.

2. אתה היוצר והבעלים של או שיש לך את הרישיונות, הזכויות, ההסכמות, השחרורים וההרשאות הדרושים לשימוש ולאשר לנו, לאתר ולמשתמשים אחרים באתר להשתמש בתרומות שלך בכל דרך שתעלה על דעת האתר ותנאי שימוש אלה.

3. יש לך הסכמה בכתב, שחרור ו/או הרשאה של כל אדם ואדם בודד שניתן לזהות בתרומות שלך להשתמש בשמו או בדמותו של כל אדם ואדם אישי מזוהה כזה כדי לאפשר הכללה ושימוש בתרומות שלך בכל דרך שתעלה על דעתך על ידי האתר ותנאי שימוש אלה.

4. התרומות שלך אינן שקריות, לא מדויקות או מטעות.

5. התרומות שלך אינן פרסום לא רצוי או לא מורשה, חומרי קידום מכירות, מזימות פירמידה, מכתבי שרשרת, ספאם, דיוור המוני או צורות אחרות של שידול.

6. התרומות שלך אינן מגונות, זונות, זנות, מטונפות, אלימות, מטרידות, הוצאת דיבה, לשון הרע או מעוררות התנגדות אחרת (כפי שנקבע על ידינו).

7. התרומות שלך אינן מלגלגות, לועגות, מזלזלות, מפחידות או מתעללות באף אחד.

8. התרומות שלך אינן משמשות כדי להטריד או לאיים (במובן המשפטי של מונחים אלה) כל אדם אחר וכדי לקדם אלימות כלפי אדם או מעמד ספציפי של אנשים.

9. התרומות שלך אינן מפרות שום חוק, תקנה או כלל החלים.

10. התרומות שלך אינן מפרות את הפרטיות או זכויות הפרסום של צד שלישי כלשהו.

11. התרומות שלך אינן מכילות כל חומר שמבקש מידע אישי ממישהו מתחת לגיל 18 או מנצל אנשים מתחת לגיל 18 בצורה מינית או אלימה.

12. התרומות שלך אינן מפרות שום חוק החל הנוגע לפורנוגרפיית ילדים, או שנועדו בדרך אחרת להגן על בריאותם או רווחתם של קטינים.

13. התרומות שלך אינן כוללות הערות פוגעניות הקשורות לגזע, מוצא לאומי, מגדר, העדפה מינית או מוגבלות פיזית.

14. התרומות שלך אינן מפרות אחרת, או מקשרות לחומר המפר, כל תנאי של תנאי שימוש אלה, או כל חוק או תקנה החלים.

כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל מפר תנאי שימוש אלה ועלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיה של זכויות השימוש שלך באתר.


רישיון תרומה


על ידי פרסום התרומות שלך לכל חלק באתר, אתה מעניק באופן אוטומטי, ואתה מצהיר ומתחייב כי יש לך את הזכות להעניק, לנו בלתי מוגבל, בלתי מוגבל, בלתי חוזר, תמידי, לא בלעדי, ניתן להעברה, ללא תמלוגים, במלואו - בתשלום, זכות עולמית ורישיון לארח, להשתמש, להעתיק, לשכפל, לחשוף, למכור, למכור מחדש, לפרסם, לשדר, לשייט מחדש, לאחסן, לאחסן במטמון, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לעצב מחדש, לתרגם, לשדר, לחלץ (ב כולן או חלקן), ולהפיץ תרומות כאלה (כולל, ללא הגבלה, התמונה והקול שלך) לכל מטרה, מסחרית, פרסומית או אחרת, ולהכנת יצירות נגזרות של, או לשלב ביצירות אחרות, תרומות כאלה, והענקה ולאשר רישיונות משנה של האמור לעיל. השימוש וההפצה עשויים להתרחש בכל פורמט מדיה ובכל ערוצי מדיה.

רישיון זה יחול על כל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועה כעת או שפותחה להלן, וכולל את השימוש שלנו בשמך, שם החברה ושם הזיכיון שלך, לפי העניין, וכל אחד מהסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות המסחריים, סמלי הלוגו, ותמונות אישיות ומסחריות שאתה מספק. אתה מוותר על כל הזכויות המוסריות בתרומות שלך, ואתה מתחייב שזכויות מוסריות לא נטענו אחרת בתרומות שלך.

אנחנו לא טוענים כל בעלות על התרומות שלך. אתה שומר בבעלות מלאה על כל התרומות שלך וכל זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות הקשורות לתרומות שלך. איננו אחראים לכל הצהרות או מצג בתרומותיך המסופקות על ידך בכל אזור באתר. אתה האחראי הבלעדי לתרומות שלך לאתר ואתה מסכים במפורש לפטור אותנו מכל אחריות ולהימנע מכל פעולה משפטית נגדנו בנוגע לתרומות שלך.

יש לנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, (1) לערוך, לתקן או לשנות כל תרומה אחרת; (2) לסווג מחדש כל תרומה כדי למקם אותן במקומות מתאימים יותר באתר; וכן (3) לסנן מראש או למחוק תרומות כלשהן בכל עת ומכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת. אין לנו מחויבות לפקח על התרומות שלך.


הגשות


אתה מאשר ומסכים שכל שאלה, הערות, הצעות, רעיונות, משוב או מידע אחר בנוגע לאתר ("הגשות") המסופק על ידך לנו אינם סודיים ויהפכו לקניינו הבלעדי. נהיה הבעלים של זכויות בלעדיות, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, ונהיה זכאים לשימוש והפצה ללא הגבלה של הגשות אלה לכל מטרה חוקית, מסחרית או אחרת, ללא הכרה או פיצוי אליך. אתה מוותר בזאת על כל הזכויות המוסריות לכל הגשות כאלה, ואתה מתחייב בזאת שכל הגשות כאלה מקוריות אצלך או שיש לך את הזכות להגיש הגשות כאלה. אתה מסכים שלא תהיה כל פנייה נגדנו בגין כל הפרה לכאורה או ממשית או ניצול לרעה של כל זכות קניינית בהגשות שלך.


אתרים ותכנים של צד שלישי


האתר עשוי להכיל (או שאתה עשוי להישלח באמצעות האתר) קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן מאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוזיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות , תוכנות ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם בצדדים שלישיים ("תוכן צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותכני צד שלישי כאלה אינם נחקרים, מנוטרים או נבדקים על ידינו לגבי דיוק, נאותות או שלמות, ואיננו אחראים לכל אתרי צד שלישי אליהם ניגש דרך האתר או לכל תוכן של צד שלישי שמתפרסם באתר, זמין דרך האתר או מותקן מהאתר, לרבות התוכן, הדיוק, הפוגעניות, הדעות, המהימנות, נוהלי הפרטיות או מדיניות אחרת של או הכלולים באתרי צד שלישי או בתוכן של צד שלישי. הכללת, קישור או התרת שימוש או התקנה של אתרי אינטרנט של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי אינה מעידה על אישור או אישור לכך על ידינו. אם תחליט לעזוב את האתר ולגשת לאתרי צד שלישי או להשתמש או להתקין תוכן של צד שלישי כלשהו, אתה עושה זאת על אחריותך הבלעדית, ועליך להיות מודע לתנאי שימוש אלה אינם חלים עוד. עליך לעיין בתנאים והמדיניות הרלוונטיים, לרבות נוהלי פרטיות ואיסוף נתונים, של כל אתר שאליו אתה מנווט מהאתר או המתייחס ליישומים שבהם אתה משתמש או מתקין מהאתר. כל רכישה שתבצע דרך אתרי צד שלישי תהיה דרך אתרים אחרים ומחברות אחרות, ואיננו לוקחים כל אחריות כלשהי ביחס לרכישות כאלה שהן באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי. אתה מסכים ומאשר כי איננו תומכים במוצרים או בשירותים המוצעים באתרי צד שלישי, ואתה לא מזיק לנו מכל נזק שייגרם כתוצאה מרכישת מוצרים או שירותים כאלה. בנוסף, אתה תשמור אותנו נקיים מכל הפסד שנגרם לך או נזק שייגרם לך הקשור או הנובע בכל דרך מכל תוכן של צד שלישי או מכל מגע עם אתרי צד שלישי.


זכויות ממשלת ארה"ב


השירותים שלנו הם "פריטים מסחריים" כהגדרתם בתקנה הפדרלית לרכישה ("FAR") 2.101. אם השירותים שלנו נרכשים על ידי או מטעם סוכנות כלשהי שאינה במשרד ההגנה ("DOD"), השירותים שלנו כפופים לתנאי תנאי השימוש הללו בהתאם ל-FAR 12.212 (עבור תוכנת מחשב) ו-FAR 12.211 ( לנתונים טכניים). אם השירותים שלנו נרכשים על ידי או בשמה של סוכנות כלשהי בתוך משרד ההגנה, השירותים שלנו כפופים לתנאי תנאי השימוש הללו בהתאם לתקנה הפדרלית של Defense Acquisition ("DFARS") 227.7202-3. בנוסף, DFARS 252.227-7015 חל על נתונים טכניים שנרכשו על ידי ה-DOD. סעיף זכויות ממשלת ארה"ב זה הוא במקום, ומחליף, כל FAR, DFARS, או סעיף או הוראה אחרת המתייחסים לזכויות ממשלתיות בתוכנת מחשב או בנתונים טכניים במסגרת תנאי שימוש אלה.


ניהול אתר


אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא את החובה, ל: (1) לפקח על האתר לאיתור הפרות של תנאי שימוש אלה; (2) לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים נגד כל מי שלפי שיקול דעתנו הבלעדי, מפר את החוק או את תנאי השימוש הללו, לרבות ללא הגבלה, דיווח על משתמש כזה לרשויות אכיפת החוק; (3) לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הגבלה, לסרב, להגביל גישה, להגביל את הזמינות או להשבית (במידה שאפשרית מבחינה טכנולוגית) כל אחת מהתרומות שלך או כל חלק מהן; (4) לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הגבלה, הודעה או אחריות, להסיר מהאתר או להשבית בדרך אחרת את כל הקבצים והתכנים שגודלם מופרז או מכביד בכל דרך שהיא על המערכות שלנו; וכן (5) אחרת לנהל את האתר באופן שנועד להגן על זכויותינו וקניינו ולהקל על תפקודו התקין של האתר.


מדיניות פרטיות


אנו דואגים לפרטיות ואבטחת מידע. בשימוש באתר, אתה מסכים להיות כפוף למדיניות הפרטיות שלנו המפורסמת באתר, המשולבת בתנאי שימוש אלה. שימו לב שהאתר מתארח בבריטניה. אם אתה ניגש לאתר מכל אזור אחר בעולם עם חוקים או דרישות אחרות המסדירים איסוף, שימוש או חשיפה של נתונים אישיים השונים מהחוקים החלים בבריטניה, אז באמצעות המשך השימוש שלך באתר, אתה מעביר את הנתונים שלך לבריטניה, ואתה מסכים להעביר את הנתונים שלך לבריטניה ולעבד אותם.


תקופת זמן וסיום


תנאי שימוש אלה יישארו בתוקף ובתוקף כל עוד אתה משתמש באתר. מבלי להגביל כל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה או אחריות, למנוע את הגישה והשימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל אדם מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות ללא הגבלה בגין הפרה של כל מצג, אחריות או אמנה הכלולים בתנאי שימוש אלה או של כל חוק או תקנה החלים. אנו עשויים להפסיק את השימוש או השתתפותך באתר או למחוק את חשבונך ו כל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם נפסיק או נשה את חשבונך מכל סיבה שהיא, נאסר עליך להירשם וליצור חשבון חדש תחת שמך, בשם בדוי או בהשאלה, או בשם של צד שלישי כלשהו, גם אם ייתכן שאתה פועל בשמו של השלישי. מפלגה. בנוסף לסיום או השעיית חשבונך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, לרבות, ללא הגבלה, רדיפה אזרחית, פלילית או צו מניעה.


שינויים והפרעות


אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לשנות או להסיר את תוכן האתר בכל עת או מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, אין לנו מחויבות לעדכן מידע כלשהו באתר שלנו. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק את כל האתר או חלקו ללא הודעה מוקדמת בכל עת. לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקה של האתר.

איננו יכולים להבטיח שהאתר יהיה זמין בכל עת. אנו עשויים להיתקל בבעיות חומרה, תוכנה או אחרות או צורך לבצע תחזוקה הקשורה לאתר, וכתוצאה מכך להפרעות, עיכובים או שגיאות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לעדכן, לעדכן, להשעות, להפסיק או לשנות באופן אחר את האתר בכל עת ומכל סיבה ללא הודעה אליך. אתה מסכים שאין לנו אחריות כלשהי לכל אובדן, נזק או אי נוחות שנגרמו מחוסר יכולתך לגשת לאתר או להשתמש בו במהלך כל השבתה או הפסקת פעילות האתר. שום דבר בתנאי שימוש אלה לא יתפרש כמחייב אותנו לתחזק ולתמוך באתר או לספק כל תיקונים, עדכונים או מהדורות בקשר אליו.


חוק מסדיר


תנאים אלה יהיו כפופים ומוגדרים בהתאם לחוקי אוקראינה. Stravopys ועצמך מסכימים באופן בלתי הפיך שלבתי המשפט של אוקראינה תהיה סמכות שיפוט בלעדית לפתור כל מחלוקת שעלולה להתעורר בקשר לתנאים אלה.


יישוב סכסוכים


משא ומתן לא פורמלי

כדי לזרז פתרון ולשלוט בעלות של כל מחלוקת, מחלוקת או תביעה הקשורה לתנאי שימוש אלה (כל אחד מהם הוא "מחלוקת" וביחד, "המחלוקות") המובאים על ידך או על ידנו (באופן פרטני, "צד" וביחד , "הצדדים"), הצדדים מסכימים לנסות תחילה לנהל משא ומתן על כל מחלוקת (למעט המחלוקות המצוינות במפורש להלן) באופן בלתי פורמלי למשך שלושים (30) ימים לפחות לפני תחילת הבוררות. משא ומתן בלתי רשמי כאמור מתחיל עם הודעה בכתב מצד אחד לצד השני.


בוררות מחייבת

המושב, או המקום החוקי, של הבוררות יהיה קייב, אוקראינה. השפה שבה יש להשתמש בהליכי הבוררות תהיה אוקראינית. הדין החל על החוזה יהיה הדין המהותי של אוקראינה.


הגבלות

הצדדים מסכימים כי כל בוררות תהיה מוגבלת למחלוקת בין הצדדים בנפרד. במידה שהחוק מתיר, (א) לא תצורף בוררות לכל הליך אחר; (ב) אין זכות או סמכות לכל סכסוך להיות בוררות על בסיס תובענה ייצוגית או להשתמש בהליכי תובענות ייצוגיות; ו-(ג) אין כל זכות או סמכות למחלוקת כלשהי שתובא בתפקיד ייצוגי לכאורה מטעם הציבור הרחב או כל אדם אחר.


חריגים למשא ומתן ובוררות בלתי פורמליים

הצדדים מסכימים כי המחלוקות הבאות אינן כפופות להוראות לעיל הנוגעות למשא ומתן בלתי פורמלי ולבוררות מחייבת: (א) כל מחלוקת המבקשת לאכוף או להגן, או הנוגעת לתקפותן של כל אחת מזכויות הקניין הרוחני של צד; (ב) כל מחלוקת הקשורה או הנובעת מטענות של גניבה, פיראטיות, פגיעה בפרטיות או שימוש לא מורשה; וכן (ג) כל תביעה לסעד של צו מניעה. אם הוראה זו תימצא בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, אז אף אחד מהצדדים לא יבחר לבוררות בכל מחלוקת הנופלת בחלק זה של הוראה זו שנמצאה כבלתי חוקית או בלתי אכיפה ומחלוקת כזו תוכרע על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת בבתי המשפט הרשומים עבור סמכות השיפוט לעיל, והצדדים מסכימים להיכנע לסמכות השיפוט האישית של אותו בית משפט.


תיקונים


ייתכן שיש באתר מידע המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או השמטות, לרבות תיאורים, תמחור, זמינות ומידע אחר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה, אי דיוקים או השמטה ולשנות או לעדכן את המידע באתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.


כתב ויתור


האתר מסופק על בסיס כפי שהוא וכפי שהוא זמין. אתה מסכים שהשימוש שלך באתר ובשירותים שלנו יהיה על אחריותך הבלעדית. במידה המרבית המותרת בחוק, אנו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר והשימוש שלך בו, לרבות, ללא הגבלה, האחריות המשתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. איננו מתחייבים או מצגים לגבי הדיוק או השלמות של תוכן האתר או התוכן של אתרי אינטרנט כלשהם המקושרים לאתר, ואנחנו לא ניקח אחריות או אחריות לכל (1) שגיאות, טעויות או אי דיוקים של תוכן וחומרים, ( 2) פציעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מהגישה והשימוש שלך לאתר, (3) כל גישה או שימוש בלתי מורשית לשרתים המאובטחים שלנו ו/או כל מידע אישי ו/או מידע פיננסי. המאוחסנים בו, (4) כל הפרעה או הפסקה של שידור לאתר או ממנו, (5) כל באג, וירוס, סוסים טרויאנים וכדומה אשר עשויים להיות מועברים לאתר או באמצעותו על ידי צד שלישי כלשהו, ו/או ( 6) כל שגיאה או השמטה בכל תוכן וחומרים או בגין כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה משימוש בכל תוכן שפורסם, משודר או זמין בדרך אחרת דרך האתר. איננו מתחייבים, תומכים, מבטיחים או נוטלים אחריות על כל מוצר או שירות המפורסם או מוצע על ידי צד שלישי דרך האתר, כל אתר אינטרנט עם היפר-קישור, או כל אתר או אפליקציה סלולרית המופיעים בכל באנר או פרסום אחר, ואנחנו לא להיות צד או להיות אחראי בכל דרך שהיא למעקב אחר כל עסקה בינך לבין ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים. בדומה לרכישת מוצר או שירות בכל אמצעי או בכל סביבה, עליך להשתמש במיטב שיקול הדעת ולנהוג בזהירות במידת הצורך.


מגבלות אחריות


בשום מקרה אנחנו או הדירקטורים, העובדים או הסוכנים שלנו לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מופתי, מקרי, מיוחד או עונשי, לרבות אובדן רווח, אובדן הכנסה, אובדן נתונים, או נזקים אחרים הנובעים מהשימוש שלך באתר, גם אם הודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה. על אף כל דבר אחר הכלול במסמך זה, אחריותנו כלפיך מכל סיבה שהיא וללא קשר לצורת הפעולה, תוגבל בכל עת לסכום הנמוך מהסכום ששולם, אם בכלל, על ידך לנו במהלך ששת ( 6) תקופה של חודש לפני כל עילת תביעה שנובעת או $100.00 USD. חוקי המדינה והחוקים הבינלאומיים שלנו אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת או החרגה או הגבלה של נזקים מסוימים. אם חוקים אלה חלים עליך, ייתכן שחלק או כל ההסתייגות או ההגבלות שלעיל לא יחולו עליך, וייתכן שיש לך זכויות נוספות.


שיפוי


אתה מסכים להגן, לשפות ולחזק אותנו, לרבות החברות הבנות, השותפים שלנו וכל נושאי המשרה, הסוכנים, השותפים והעובדים שלנו בהתאמה, מפני ונגד כל אובדן, נזק, חבות, תביעה או דרישה, לרבות עורכי דין סבירים. עמלות והוצאות, שנעשו על ידי כל צד שלישי עקב או הנובעות מ: (1) התרומות שלך; (2) שימוש באתר; (3) הפרה של תנאי שימוש אלה; (4) כל הפרה של המצגים והאחריות שלך המפורטים בתנאי שימוש אלה; (5) הפרתך של זכויותיו של צד שלישי, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני; או (6) כל מעשה מזיק גלוי כלפי כל משתמש אחר באתר איתו התחברת דרך האתר. על אף האמור לעיל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על חשבונך, לקבל על עצמו את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין שבגינו אתה נדרש לשפות אותנו, ואתה מסכים לשתף פעולה, על חשבונך, בהגנה שלנו על טענות אלו. אנו נשתמש במאמצים סבירים כדי להודיע לך על כל תביעה, פעולה או הליך שכפוף לשיפוי זה עם היוודענו לכך.


מידע משתמש


אנו נשמור נתונים מסוימים שתעביר לאתר לצורך ניהול ביצועי האתר וכן נתונים הנוגעים לשימושך באתר. למרות שאנו מבצעים גיבויים שוטפים של נתונים, אתה האחראי הבלעדי לכל הנתונים שאתה מעביר או הקשורים לכל פעילות שביצעת באמצעות האתר. אתה מסכים שלא תהיה לנו אחריות כלפיך לכל אובדן או השחתה של כל מידע כזה, ואתה מוותר בזאת על כל זכות תביעה נגדנו הנובעת מכל אובדן או השחתה כאמור של נתונים כאלה.


תקשורת אלקטרונית, עסקאות וחתימה


ביקור באתר, שליחת אימיילים ומילוי טפסים מקוונים מהווים תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית, ואתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרת שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני, באמצעות דואר אלקטרוני ובאתר, עומדים בכל דרישה משפטית לפיה תקשורת כזו תהיה בכתב. אתה מסכים בזאת לשימוש בחתימות אלקטרוניות, חוזים, הזמנות ורשומות אחרות, ולמסירה אלקטרונית של הודעות, מדיניות ורישומים של עסקאות שיזמו או הושלמו על ידינו או דרך האתר. אתה מוותר בזאת על כל זכויות או דרישות על פי כל חוקים, תקנות, כללים, פקודות או חוקים אחרים בכל תחום שיפוט הדורשים חתימה מקורית או מסירה או שמירה של רשומות לא אלקטרוניות, או לתשלומים או מתן זיכויים בכל אמצעי אחר מאשר אמצעים אלקטרוניים.


משתמשים ותושב קליפורניה


אם תלונה כלשהי אצלנו לא נפתרה בצורה משביעת רצון, תוכל ליצור קשר עם יחידת הסיוע בתלונות של חטיבת שירותי הצרכנות של מחלקת הצרכנות של קליפורניה בכתב בכתובת 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 או בטלפון בטלפון (800) 952-5210 או (916) 445-1254.


שונות


תנאי שימוש אלה וכל מדיניות או כללי פעולה המתפרסמים על ידינו באתר או ביחס לאתר מהווים את ההסכם וההבנה המלאה בינך לבינינו. אי מימוש או אכיפה של כל זכות או הוראה של תנאי שימוש אלה לא יפעל כוויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי שימוש אלה פועלים במלוא המידה המותרת על פי חוק. אנו רשאים להקצות את כל הזכויות והחובות שלנו לאחרים בכל עת. לא נהיה אחראים או אחראים לכל אובדן, נזק, עיכוב או אי פעולה שנגרמו מכל סיבה שהיא מעבר לשליטתנו הסבירה. אם הוראה כלשהי או חלק מהוראה בתנאי שימוש אלה ייקבעו כבלתי חוקיים, בטלים או בלתי ניתנים לאכיפה, הוראה זו או חלק מההוראה נחשבת כניתנת להפרדה מתנאי שימוש אלה ואינה משפיעה על התקפות והאכיפה של כל השאר הוראות. לא נוצרו כל מיזם משותף, שותפות, העסקה או יחסי סוכנות בינך לבינינו כתוצאה מתנאי שימוש אלה או משימוש באתר. אתה מסכים שתנאי שימוש אלה לא יתפרשו נגדנו מתוקף עריכתם. אתה מוותר בזאת על כל הגנות שיש לך על סמך הטופס האלקטרוני של תנאי שימוש אלה והעדר חתימה של הצדדים על כך לביצוע תנאי שימוש אלה.


צור קשר


אם יש לך שאלות או הערות לגבי הודעה זו, תוכל לפנות אלינו.

אוקראינה, קייב, Yevhena Konovaltsia St, 34а, 02000

אימייל:info@stravopys.com