Пиво / Beer

Розливне пиво / Draught beer

Пляшкове пиво / Bottled beer